INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI DO WYKŁADU

W trakcie Konferencji prezentacja multimedialna uruchamiana jest na platformie ClickMeeting, aby prezenter miał pełną kontrolę nad przełączaniem slajdów.

Preferowane parametry:
1. Rozmiar slajdu 4:3.
2. Prezentacja przetwarzana jest przez platformę na plik pdf z tego względu proszę:

  • Nie stosować wyskakujących okienek,
  • animacji,
  • najazdów,
  • przejść slajdów.

3. Jeśli w prezentacji mają być odtworzone filmy, muszą one być dodane dodatkowo w postaci plików – nazwa filmu, to numer slajdu, na którym jest on zamieszczony.
4. Plik z prezentacją nie powinien być większy niż 50MB.
5. Pliki należy przesłać w formacie pptx (Microsoft PowerPoint) i pdf na adres: abstrakt@zjazdptfarm2021.pl do 6 września 2021r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Zjazdu: biuro@zjazdptfarm2021.pl


INSTRUKCJA NAGRANIA WYKŁADU