Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Zjazdu.

ŚRODA 22 WRZEŚNIA 2021

UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU – OPEN
9.00-9.15 prof. dr hab. Ewa Poleszak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
9.15-9.30 prof. dr hab. Grażyna Biała  – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
9.30-9.45 dr hab. Bożena Karolewicz prof.uczelni – Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
9.45-10.00 prof. dr hab. Wojciech Załuska – JM Rektor UM Lublin
WYKŁAD INAUGURACYJNY – OPEN
10.00 – 10.30 prof. dr hab. n.med. Krzysztof Tomasiewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Aktualne możliwości interwencji terapeutycznej i profilaktyki w COVID-19”
WYKŁADY PLENARNE – OPEN
10.30-11.00 prof. dr hab. n.med. Marcin Czech – Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Instytut Matki i Dziecka „Promocja zdrowia w aptece – nowa rola farmaceuty”
11.00-11.30 dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed – Gdański Uniwersytet Medyczny
„Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny – zmiana paradygmatu kształcenia na kierunku farmacja?”
11.30-12.15 dr hab. Przemysław Dorożyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Eutoryka, spotkanie, współpraca – czyli o dialogu nauki i biznesu”
12.15-12.30 dr Piotr Kowalczyk, Dyrektor Generalny Pharmindex Polska „Wiedza o lekach w aspekcie opieki farmaceutycznej: źródła wiedzy, zakres i szybkość zmian”
12.30-13.15 dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
„Wokół pacjenta z wielolekowością – dialog farmaceuty i lekarza jako nowatorska forma edukacji w zakresie opieki farmaceutycznej”
13.15-13.45 dr n. med. Blanka Maria Ulążka, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
„Zdrowie w czasach zarazy – co nowego w zdrowym stylu życia?”
13.45-14.30 mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
“Ustawa o zawodzie – nowe wyzwania dla farmaceutów”

 

 

SESJE PLENARNE – RÓWNOLEGŁE
Tytuł I Technologia postaci leku i Biofarmacja  (TPL) II Współczesne aspekty zdrowego żywienia (Żywienie)
Prowadzący dr Dorota Dwornicka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Piotr Belniak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka 
prof. dr hab. Juliusz Przysławski
dr hab. Zbigniew Marzec – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Wojciech Koch – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
15.00-15.20  dr hab. Ewa Ozimina-Kamińska, prof.SUM  „Osobliwe zachowanie kriomielonego monohydratu bosentanu” dr hab. Małgorzata Grembecka „Suplementy diety we współczesnej diecie- moda czy konieczność”
15.30-15.50  dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, mgr Michał Smoleński „Wielokompartmentowe dopochwowe postaci leku na bazie układów emulsyjnych” prof. dr hab. Maria H. Borawska „Składniki żywności wspierające odporność organizmu”
16.00-16.20  dr Michał Kołodziejczyk, dr Justyna Kołodziejska  „Filmy polimerowe do miejscowej terapii chorób stomatologicznych – formulacja i właściwości aplikacyjne” dr hab. n. med. Sławomira Drzymała-Czyż „Czy możliwe jest leczenie żywieniowe depresji?”
16.30-16.50  dr Lucyna Bułaś„Analiza ryzyka sporządzania leków recepturowych – studium przypadku” dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska „Dieta planetarna – koncepcja prawidłowo zbilansowanego sposobu żywienia i jego zrównoważonego wpływu na środowisko”
17.00-17.20  dr Monika Gajewska „Porównanie warunków sporządzania czopków z użyciem masła kakaowego i Witepsolu H15″ dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak „Nanocząsteczki w żywności i suplementach diety – bezpieczeństwo ich stosowania”
17.30-17.50  mgr Alicja Bieńkowska-Tokarczyk „Receptura apteczna w pediatrii: uzyskiwanie i badania właściwości emulsji o zwiększonej lepkości” dr hab. Agnieszka Białek „Żywieniowe, antropometryczne i socjodemograficzne czynniki wpływające na profil kwasów tłuszczowych surowicy kobiet ciężarnych – badanie chemometryczne
18.00-18.30 dr Ewelina Juszczyk „Zbiór narzędzi do rozwoju postaci leku o przedłużonym uwalnianiu: przykład kandydata na lek CPL207280″ mgr Kacper Witek „Wpływ modyfikowanego pokarmu na fenotyp osobniczy zwierząt”

CZWARTEK 23 WRZEŚNIA 2021

9.00-12.00 obchody 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie – sesja OPEN
Szczegółowy program  – patrz zakładka 75-lecie wydziału.

Równolegle do Obchodów 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie będzie prowadzona  sesja plenarna Forum Młodych.

SESJA PLENARNA FORUM MŁODYCH – OPEN
9.00-9.10

Otwarcie-Forum Młodych
dr Aleksandra Józefczyk, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Tomasz Baj, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Agnieszka Zimmerman, prof. GUM – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – słowo wstępne

09.10 – 09.20 Jan Lazur „Immobilizowane kultury in vitro Chlorella vulgaris jako metoda bioremediacji wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych”
09.25 – 09.35 mgr Łukasz Waszak „Aktywność biologiczna ekstraktów otrzymanych z substancji roślinnych rodzaju Centaurea L.”
09.40 – 09.50 Adrian Bakiera „Zmiana profilu serotypów Streptococcus pneumoniae występujących u małych dzieci w erze poszczepionkowej”
09.55 – 10.05 Anna Borek „Ocena stanu uzębienia i występowanie wybranych bakterii próchniczych u dzieci w wieku 12 lat”
10.10 – 10.20 Damian Pielorz „Młoda farmacja Sosnowiec- nowe wyzwania i nadzieje” ”         
10.25 – 10.35 Kamila Kasperek „Analiza składu chemicznego, właściwości antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych wybranych olejków eterycznych z tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) komercyjnie dostępnych na polskim rynku”
10.40 – 10.50 Paweł Rękawek „Użycie modeli statystycznych do opracowania składu mieszanki ziołowej o największym synergizmie działania w zakresie właściwości antyoksydacyjnych”
10.55 – 11.05 Wojciech Ziemichód  „Występowanie i właściwości biologiczne kwasu tormentowego”
11.10 – 11.25 Sylwia Zawiślak „Udział peptydu glukagonopodobnego-1 w uzależnieniu od morfiny – badania behawioralne”

 


SESJE PLENARNE – RÓWNOLEGŁE
Tytuł IV Aktualne kierunki badań nad lekiem roślinnym  (Lek roślinny) V Farmakologia i toksykologia, Farmacja kliniczna, Opieka farmaceutyczna   (Farmakologia)
Prowadzący dr hab. Tomasz Baj, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr Elwira Sieniawska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Joanna Listos, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr hab.Marta Kruk-Słomka, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr Anna Kijewska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
12.30-12.50  prof. dr h.c. Yoshinori Asakawa „Application of secondary metabolites from bryophytes to cosmetics, foods and medicines” dr Irena Smaga-Maślanka „N-acetylocysteina – nowe podejście do leczenia zaburzeń psychicznych”
13.00-13.20  prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska „Badania kliniczne w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczniczych produktów roślinnych” dr hab. Karolina Pytka „Nowości w farmakoterapii depresji oraz kierunki poszukiwań nowych leków
13.30-13.50  prof. dr hab. Sebastian Granica „Mikrobiota człowieka a stosowanie ekstraktów roślinnych i związków pochodzenia naturalnego” dr Jolanta Orzelska-Górka „Zwierzęce modele PTSD – użyteczność metod w kontekście poszukiwania nowych kierunków farmakoterapii”
14.00-14.20  prof. dr hab.  Krystyna Skalicka-Woźniak „Poszukiwanie związków pochodzenia naturalnego o ukierunkowanym działaniu na CUN z zastosowaniem różnych modeli in vivo” dr Robert Kowalski „Rozwój farmacji klinicznej w szpitalu”
14.30-14.50  dr n. farm.  Michał Różański „Co warto wiedzieć o medycznej marihuanie – aktualna sytuacja w Polsce” mgr Beata Plewka „Oczekiwania studentów farmacji dotyczące nauczania opieki farmaceutycznej na kierunku farmacja”
15.00-15.20  lek. med. Krzysztof Błecha „Ziołolecznictwo w obliczu koronawirusa” mgr Konrad Tuszyński „Szkolenia farmaceutów – oczekiwania, wyzwania i realia apteczne”
15.30-15.50  dr hab. Monika Czerwińska „CORNUS MAS and CORNUS OFFICINALIS – immunomodulatory activities of standarized extract”  dr Piotr Merks „Komunikacja w aptece – przestrzeganie zaleceń lekarskich i rola piktogramów podczas konsultowania pacjentów z chorobą przewlekłą jako stały element dokumentowania procesu opieki farmaceutycznej”

PIĄTEK 24 WRZEŚNIA 2021

 SESJE PLENARNE RÓWNOLEGŁE
Tytuł sesji VI Nowoczesne metody badań nad lekami: Biotechnologia, Modelowanie molekularne i projektowanie leku   (Projektowanie i badanie leków) VII Sesja humanistyczna (Historia, Etyka, Prawo Farmaceutyczne, Farmakoekonomika) (Sesja humanistyczna)
Prowadzący dr hab. Monika Pitucha, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Piotr Wlaź – Uniwersytet UMCS w Lublinie
dr hab. Agnieszka Zimmerman, prof. GUM – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
dr hab. Krzysztof Kus – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
9.00-9.20 prof. Nicola Micale „Design of small molecule protease inhibitors targeting viruses and protozoans” dr hab. Krzysztof Kus „Rejestry medyczne i medyczne bazy danych w realiach farmakoekonomiki”
9.30-9.50 prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak „Badania strukturalne receptorów sprzężonych z białkami G wskazują na jednolity molekularny mechanizm ich aktywacji” dr hab. Tomasz Zaprutko „Ceny leków jako kluczowy element w osiągnięciu strategicznych celów w sektorze ochrony zdrowia”
10.00-10.20 prof. dr hab. Mariusz Gagoś „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową” dr hab. Rafał Patryn, prof.UM „Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty w świetle nowej ustawy zawodowej”
10.30-10.50 dr hab. Paweł Ramos „Wpływ temperatury i promieniowania UV na przechowywanie wybranych polimerów pochodzenia naturalnego” dr Agnieszka Polak „Prawa człowieka, kształtowanie się podstaw etycznych farmacji i medycyny w XX wieku”
11.00-11.20 dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk „Zastosowanie badań strukturalnych i metod obliczeniowych do oceny właściwości fizykochemicznych oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowej N-acylo-4-allilosemikarbazydów i produktów ich cyklizacji” dr Zbigniew Więckowski „Zapewnienie szerszego dostępu do leków biopodobnych szansą dla pacjentów zmagających się z chorobami rzadkimi”
11.30-11.50 dr hab. Waldemar Wysocki „Badania strukturalne sulfonamidowych pochodnych 1,2,4-triazyny” dr Lucyna Bułaś, Paweł Stępień „Pozamedyczne zastosowanie leków OTC zawierających kodeinę, pseudoefedrynę, dekstrometorfan i benzydaminę”
 
Tytuł sesji VIII Chemia w badaniach nad lekiem syntetycznym i analiza farmaceutyczna     (Chemia w badaniach) IX Varia
Prowadzący dr hab. Monika Pitucha, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Kijewska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Małgorzata Kozyra, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Biernasiuk, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
12.00-12.20 prof. dr hab. Łukasz Komsta „Wielowymiarowa geometria w analizie farmaceutycznej” dr Elwira Sieniawska „Rola nowoczesnej fitoterapii w leczeniu gruźlicy”
12.30-12.50 dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS  „Działanie frakcji gliko-proteinowej płynu celomatycznego na komórki grzyba candida albicans” prof. dr hab. Anna Malm „Postbiotyki – “probiotyki” przyszłości?
13.00-13.20 dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ „Kompleksy metalokarbonylowe typu CpM(CO)n(η1-N-imidato) ( M=Fe, Ru n=2; M=Mo, W, n=3) – cząsteczki zdolne do uwalniania tlenku węgla pod wpływem naświetlania” dr hab. Łukasz Wlazło, prof. UP „Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku hodowców zwierząt” 
13.30-13.50 dr hab. Katarzyna Gobis „Poszukiwanie nowych substancji o aktywności przeciwprątkowej wśród azotowych związków heterocyklicznych” mgr Dagmara Bazar „Identyfikacja wolnych objętości w stratum corneum skóry ludzkiej ex vivo w oparciu o technikę PALS”
14.00-14.20 dr hab. Małgorzata Dołowy „TLC w połączeniu z innymi technikami w badaniach nad nowym lekiem syntetycznym i naturalnym oraz w analizie farmaceutycznej” prof. Hanry Meissner „Fingerprinting of Maca phenotypes cultivated in Peru and China and their application for potential use in functional foods, standardized dietary supplements and pharmaceutics”
14.30-14.50 dr Łukasz Balewski „Synteza i struktura połączeń kompleksowych miedzi (II) z pochodnymi imidazoliny o potencjalnej aktywności biologicznej” mgr Anna Kobylińska„Współczesne przyczyny problemów autoimmunologicznych”

  PANEL DYSKUSYJNY – SESJA OPEN

  15.00-16.30        PANEL DYSKUSYJNY – SESJA OPEN
Prowadzący: dr hab. Piotr J. Rudzki, Celon Pharma S.A.
Wytwarzanie substancji czynnych w Polsce – szansa czy mrzonka?
Uczestnicy:
Marlena Tryka, z-ca Dyr. Departamentu Innowacji I Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
dr Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków
Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
prof. dr hab. Andrzej Kutner, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Stanisław Pikul,  Prezes Pikralida sp. z o.o.

16.30-17.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
prof. dr hab. Ewa Poleszak, prof. dr hab. Grażyna Biała,dr hab. Bożena Karolewicz, prof.uczelni

Plan Zjazdu PTFarm2021– wersja w PDF