Wskazówki dla Autorów posterów przygotowywanych
na XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021r.

 

UWAGI OGÓLNE:

– wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie posterów będą eksponowane elektronicznie na stronie Zjazdu

– tytuł plakatu, autorzy (afiliacje i kolejność) muszą być tożsame z przesłanym abstraktem.

– poster może być napisany w języku polskim lub języku angielskim

– plakaty należy wysłać do 6 września 2021r. na adres: poster@zjazdptfarm2021.pl (w tytule maila proszę wpisać Poster i dodać nazwisko autora)

– plik prosimy nazwać nazwiskiem pierwszego autora

 

WYMAGANE ELEMENTY UKŁADU PLAKATU NAUKOWEGO:

1.Tytuł artykułu w języku polskim lub odpowiednio w języku angielskim (minimalna wysokość czcionki 37pkt).

2.Imiona i nazwiska autorów i afiliacje
(minimalna wysokość czcionki 27pkt).

3.Wprowadzenie, które powinno zawierać cel i hipotezy badawcze (minimalna wysokość czcionki 20pkt). W przypadku, gdy prezentowane wyniki są oparte na badaniach empirycznych autor powinien przedstawić skrócony opis zastosowanej metodologii badań.

4.Wybrane wyniki badań (minimalna wysokość czcionki 20pkt). Wyniki badań ilościowych mogą być przedstawione w postaci tabel i wykresów, wyniki badań jakościowych mogą zawierać wybrane cytaty, modele, rysunki, podziały, obrazki, zdjęcia. Poster powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje, przedstawione w zwartej i klarownej formie.

5.Podsumowanie i/lub wnioski (minimalna wysokość czcionki 20pkt),

6.Na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 27pkt), tj.: XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021r.

 

TECHNICZNE WYMAGANIA DO PRZYGOTOWANIA PLAKATU  NAUKOWEGO:

Poster należy przygotować w postaci pliku o poniższych parametrach:

Szerokość: 1920 pikseli (67,73cm)

Wysokość: 1080 pikseli (38,1cm)

DPI: 72

Jakość: 100%

Poster należy przesyłać w formacie JPG oraz PDF.

Rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 10MB

PRZYKŁAD

W przykładowym pliku pokazano wielkość czcionki. W zależności od programu, w którym będzie przygotowywany plakat naukowy oraz typu zastosowanej czcionki, jej wielkość może być różna, jednakże proporcjonalnie nie powinna być mniejsza niż Tekst 4 – 20PX.