BIURO ZJAZDU
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej
Ul. Chodźki 1 20-093 Lublin
www.zjazdptfarm2021.pl

Osoby do kontaktu odpowiedzialne za organizację zjazdu:

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE

  • 350 PLN – koszt uczestnictwa w zjeździe (forma zdalna);
  • 300 PLN – koszt uczestnictwa w zjeździe (forma zdalna) dla członków PTFarm oraz Doktorantów i Studentów 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W ZJEŹDZIE ZAWIERA:

  • Udział w wykładach online oraz sesjach plenarnych
  • Udział w dyskusjach
  • Udział w sesji posterowej
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  • Certyfikat

Termin rejestracji i wpłat: 6 września 2021r.
Termin przesyłania abstraktów i posterów w formie elektronicznej  6 września 2021r.
Wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z adnotacją XXIV Zjazd PTFarm i nazwiskiem Uczestnika
Bank Pekao SA   58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

UDZIAŁ W SESJACH, ABSTRAKTY, POSTERY
informacje techniczne dotyczące przygotowania abstraktów , posterów i wykładów znajdują się w oddzielnych zakładkach w Informacjach Organizacyjnych

Instrukcja logowania na sesje Open

1. Nacisnąć  przycisk Zaloguj się, który przekieruje Państwa  do formularza rejestracyjnego platformy z której będziemy się łączyć.
2.Wypełnić  wszystkie pola  i potwierdzić przyciskiem REJESTRUJ
3. W ciągu kilku minut na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie z aktywnym przyciskiem OGLĄDAJ TERAZ
 4. Po naciśnięcie go nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę, gdzie obecnie jest widoczna agenda i zegar odliczający czas do rozpoczęcia wydarzenia.
5. Jeśli po 10 minutach od logowania nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację na platformie nadawania, proszę sprawdzić czy nie ma go w SPAM-ie lub Powiadomieniach. Można też skorzystać z przycisku powtórnego wysłania potwierdzenia.
6. Gdyby to nie pomogło poproszę o kontakt z organizatorem logistycznym ( biuro@provena.com.pl  tel. 695 271 227 ) który wygeneruje i wyśle do danej osoby  jej indywidualny link.
7. W dniu wydarzenia na 30 min przed jego rozpoczęciem na Państwa adres mailowy zostanie wysłane automatyczne przypomnienie z aktywnym przyciskiem OGLĄDAJ TERAZ
8. Dołączyć należy przez przeglądarkę: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, który przekieruje Państwa  do formularza rejestracyjnego na ZjazdOtwarcie i inauguracja SESJA -75 lecie Forum Młodych Panel dyskusyjny