PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

 

 
 


           SPONSOR ZJAZDU  

                                   


               
  

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Grażyna Biała – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Członkowie Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Prof. dr hab. Maciej Małecki
Prof. dr hab. Wojciech Miltyk
Prof. dr hab. Janusz Pluta
Prof. dr hab. Jacek Sapa
Prof. dr hab. Bernadeta Szewczyk
Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Dr hab. Agnieszka Zimmermann, profesor uczelni

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Ewa Poleszak – Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Sekretarze Zjazdu
Dr Małgorzata Kozyra, profesor uczelni
Dr hab. Joanna Listos, profesor uczelni
Dr Anna Kijewska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Anna Malm
Prof. dr hab. Zbigniew Marzec
Prof. dr hab. Paweł Olczyk
Prof. dr hab. Piotr Wlaź
Dr hab. Tomasz Baj, profesor uczelni
Dr hab. Marta Kruk-Słomka, profesor uczelni
Dr hab. Monika Pitucha, profesor uczelni
Dr hab. Wojciech Koch, profesor uczelni
Dr Aleksandra Józefczyk, profesor uczelni
Dr Piotr Belniak
Dr Dorota Dwornicka

 

ZJAZD POSIADA CERTYFIKAT INFARMY