Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na sesję jubileuszową w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego poświęconą przypadającym w ubiegłym roku obchodom jubileuszu 75-lecia działalności naukowej i edukacyjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obszarze nauk farmaceutycznych oraz 25-lecia akademickiego nauczania analityki medycznej. Istotnym aspektem sesji będzie wykazanie powiązania zagadnień leżących u podstaw najnowszych trendów naukowych z dziedziny nauk farmaceutycznych z nowoczesnymi trendami w edukacji na kierunku farmacja i medycyna laboratoryjna. Wpisuje się bardzo dobrze w założenia obowiązującej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, podkreślającej związek pomiędzy działalnością naukową a dydaktyczną Uczelni.

Organizacja i uczestnictwo w ww. sesji umożliwi podkreślenie roli Wydziału w światowej nauce oraz rozpowszechnienie aktualnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych i medycznych wśród studentów oraz przedstawicieli środowiska zawodowego – farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze zwróceniem uwagi na aplikacyjność badań i uzyskanych wyników. Sesja będzie miejscem spotkania ekspertów w dziedzinie farmacji oraz medycyny laboratoryjnej. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami  przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu podstawowej tematyki Zjazdu, zarówno w aspekcie naukowym, jaki edukacyjnym. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszych trenów kształcenia i standardów w farmacji i medycynie laboratoryjnej, obejmujących przykładowo znaczenie opieki farmaceutycznej, farmaceuty klinicznego oraz udział farmaceuty i diagnosty w zespole terapeutycznym, co finalnie będzie mieć odzwierciedlenie w ich pracy zawodowej i podnoszeniu standardów świadczonych usług opieki zdrowotnej dla społeczeństwa. Będzie okazja do wspomnień, zwłaszcza, gdy ich Autorem będzie wieloletni Przyjaciel naszego Wydziału, Profesor Yoshinori Asakawa, z Tokushima Bunri University, Japonia, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Każdy Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów wszystkich pracowników i studentów. Pozwala także snuć plany na nadchodzącą przyszłość.

Jako Jubilat nasz Wydział ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym i ośrodkom naukowym w całym kraju. W aspekcie sukcesów naukowych warto wspomnieć, iż w ostatniej parametryzacji jednostek naukowych Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie uzyskał także najwyższą kategorię A+.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż nadchodzący Zjazd oraz sesja jubileuszowa będą nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, chociaż niestety tylko w formie zdalnej.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa. Obecność wszystkich Państwa, naszych Przyjaciół i Dostojnych Gości, podniesie rangę organizowanego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, stwarzając sposobność spędzenia miłych chwil i wysłuchania ciekawych wykładów.

Z serdecznymi pozdrowieniami


Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

23 września 2021r. w trakcie Zjazdu zapraszamy na uroczyste obchody 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to sesja open, bezpłatna.
W trakcie sesji serdecznie zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów:

Obchody 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie – sesja OPEN
Prowadzący prof. dr hab. Grażyna Biała – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   
9.00-9.20 prof. dr hab. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
„Wystąpienie okolicznościowe na 75-lecie istnienia Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie”
9.30-9.50 prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych
Współczesne metody kształcenia w farmacji”
9.55-10.35 prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, Kamila Urbańczyk, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
„Usługi farmacji klinicznej w świetle Ustawy o zawodzie farmaceuty”
10.40-11.15 prof. Andriy Zimenkovsky, Myroslava Sekh, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina
“Drug’s Psychology – New Branch of Clinical Pharmacy”
11.20-12.00 prof. Yoshinori Asakawa, Doctor Honoris Causa of the Medical University in Lublin, Tokushima Bunri University, Japan
“My wonderful souvenirs from Lublin”

 

Instrukcja logowania

1. Nacisnąć  przycisk Zaloguj się, który przekieruje Państwa  do formularza rejestracyjnego platformy z której będziemy się łączyć

2. Wypełnić  wszystkie pola  i potwierdzić przyciskiem REJESTRUJ
3. W ciągu kilku minut na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie z aktywnym przyciskiem OGLĄDAJ TERAZ
 4. Po naciśnięcie go nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę, gdzie obecnie jest widoczna agenda i zegar odliczający czas do rozpoczęcia wydarzenia.
5.
Jeśli po 10 minutach od logowania nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację na platformie nadawania, proszę sprawdzić czy nie ma go w SPAM-ie lub Powiadomieniach. Można też skorzystać z przycisku powtórnego wysłania potwierdzenia.
6.
Gdyby to nie pomogło poproszę o kontakt z organizatorem logistycznym ( biuro@provena.com.pl  tel. 695 271 227 ) który wygeneruje i wyśle do danej osoby  jej indywidualny link.
7.
W dniu wydarzenia na 30 min przed jego rozpoczęciem na Państwa adres mailowy zostanie wysłane automatyczne przypomnienie z aktywnym przyciskiem OGLĄDAJ TERAZ
8. Dołączyć należy przez przeglądarkę
: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari