Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na sesję jubileuszową w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego poświęconą przypadającym w ubiegłym roku obchodom jubileuszu 75-lecia działalności naukowej i edukacyjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obszarze nauk farmaceutycznych oraz 25-lecia akademickiego nauczania analityki medycznej. Istotnym aspektem sesji będzie wykazanie powiązania zagadnień leżących u podstaw najnowszych trendów naukowych z dziedziny nauk farmaceutycznych z nowoczesnymi trendami w edukacji na kierunku farmacja i medycyna laboratoryjna. Wpisuje się bardzo dobrze w założenia obowiązującej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, podkreślającej związek pomiędzy działalnością naukową a dydaktyczną Uczelni.

Organizacja i uczestnictwo w ww. sesji umożliwi podkreślenie roli Wydziału w światowej nauce oraz rozpowszechnienie aktualnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych i medycznych wśród studentów oraz przedstawicieli środowiska zawodowego – farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze zwróceniem uwagi na aplikacyjność badań i uzyskanych wyników. Sesja będzie miejscem spotkania ekspertów w dziedzinie farmacji oraz medycyny laboratoryjnej. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami  przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu podstawowej tematyki Zjazdu, zarówno w aspekcie naukowym, jaki edukacyjnym. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszych trenów kształcenia i standardów w farmacji i medycynie laboratoryjnej, obejmujących przykładowo znaczenie opieki farmaceutycznej, farmaceuty klinicznego oraz udział farmaceuty i diagnosty w zespole terapeutycznym, co finalnie będzie mieć odzwierciedlenie w ich pracy zawodowej i podnoszeniu standardów świadczonych usług opieki zdrowotnej dla społeczeństwa. Będzie okazja do wspomnień, zwłaszcza, gdy ich Autorem będzie wieloletni Przyjaciel naszego Wydziału, Profesor Yoshinori Asakawa, z Tokushima Bunri University, Japonia, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Każdy Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów wszystkich pracowników i studentów. Pozwala także snuć plany na nadchodzącą przyszłość.

Jako Jubilat nasz Wydział ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym i ośrodkom naukowym w całym kraju. W aspekcie sukcesów naukowych warto wspomnieć, iż w ostatniej parametryzacji jednostek naukowych Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie uzyskał także najwyższą kategorię A+.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż nadchodzący Zjazd oraz sesja jubileuszowa będą nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, chociaż niestety tylko w formie zdalnej.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa. Obecność wszystkich Państwa, naszych Przyjaciół i Dostojnych Gości, podniesie rangę organizowanego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, stwarzając sposobność spędzenia miłych chwil i wysłuchania ciekawych wykładów.

Z serdecznymi pozdrowieniami


Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

23 września 2021r. w trakcie Zjazdu zapraszamy na uroczyste obchody 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to sesja open, bezpłatna.
W trakcie sesji serdecznie zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów:

Obchody 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie – sesja OPEN
Prowadzący prof. dr hab. Grażyna Biała – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   
9.00-9.20 prof. dr hab. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
„Wystąpienie okolicznościowe na 75-lecie istnienia Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie”
9.30-9.50 prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych
Współczesne metody kształcenia w farmacji”
9.55-10.35 prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, Kamila Urbańczyk, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
„Usługi farmacji klinicznej w świetle Ustawy o zawodzie farmaceuty”
10.40-11.15 prof. Andriy Zimenkovsky, Myroslava Sekh, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina
“Drug’s Psychology – New Branch of Clinical Pharmacy”
11.20-12.00 prof. Yoshinori Asakawa, Doctor Honoris Causa of the Medical University in Lublin, Tokushima Bunri University, Japan
“My wonderful souvenirs from Lublin”